advocatuur   

 

“… and this is battle. And battle is a highly fluid situation.”
MODERNE ADVOCATUUR, JURIDISCHE KWALITEIT, PERFORMANCE
 

tinc_wetboeken

VERBINTENISSENRECHT

tinc

contact

tinc

Correspondentieadres

Postbus 195
3240 AD Middelharnis

 

Bezoekadres
Oudelandsedijk 24
3241 LL Middelharnis


T +31 187-712032
F +31 187-712033
M +31 6-13617819


E-mail
TINC@iTINC.nl

Website
www.iTINC.nl

Telefonisch bereikbaar elke werkdag
van 09.00 tot 17.00

DRAFTING, NEGOTIATING, REVIEWING AND LITIGATING CONTRACTS

http://www.tinc-advocatuur.nl/uploads/verbintenissenrecht.jpg

Honeste vivere, naeminem laedere, suum cuique tribuere. Volgens dit adagium van de Romeinen (leef eerlijk, schaad niemand, en geef ieder het zijne) is het leven nog zo ingewikkeld niet. Problemen ontstaan echter bij de uitleg en de naleving van een contract. Tijd is geld en niet zelden worden afspraken bij wijze van gentlemen's agreement met een paar krabbels bevestigd op de achterzijde van een bierviltje. Nakoming van de verplichtingen blijkt vervolgens niet altijd vanzelfsprekend. Bij het opstellen van contracten is het essentieel dat financiële en aansprakelijkheidsrisico's maximaal worden afgedekt.

De overeenkomst is van alle tijden en een veel voorkomende figuur in de rechtspraktijk. De overeenkomst behoort met de eigendom en de onrechtmatige daad tot de kernbegrippen van het privaatrecht. De verbintenisscheppende overeenkomst is een bekende verschijningsvorm van de overeenkomst.

Contracten, schade, aansprakelijkheid. Het verbintenissenrecht is een breed begrip. Huurrecht wordt eronder begrepen. Consumentenkoop wordt eronder geschaard. Maar ook algemene voorwaarden, exoneratieclausules, garantiebedingen, de precontractuele fase, veranderde omstandigheden, dwaling (misleiding), toerekenbare tekortkoming (wanprestatie), groepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, milieuaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking zijn bekende verbintenisrechtelijke begrippen. Een breed spectrum dat aan de orde komt in de legal caseload van het kantoor. TINC stelt uw contracten op, beoordeelt de contracten, en onderhandelt, desnoods procedeert uw contracten uit.