advocatuur   

 

“… and this is battle. And battle is a highly fluid situation.”
MODERNE ADVOCATUUR, JURIDISCHE KWALITEIT, PERFORMANCE
 

tinc_wetboeken

STRAFRECHT

tinc

contact

tinc

Correspondentieadres

Postbus 195
3240 AD Middelharnis

 

Bezoekadres
Oudelandsedijk 24
3241 LL Middelharnis


T +31 187-712032
F +31 187-712033
M +31 6-13617819


E-mail
TINC@iTINC.nl

Website
www.iTINC.nl

Telefonisch bereikbaar elke werkdag
van 09.00 tot 17.00

IEDEREEN HEEFT RECHT OP VERDEDIGING

http://www.tinc-advocatuur.nl/uploads/strafrecht_rechtbank.jpg

Om als verdachte in een strafzaak te worden aangemerkt, moet er bij politie en justitie een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit bestaan. Alsdan kan er een strafrechtelijk onderzoek tegen de verdachte worden gestart. Het OM kan de verdachte vervolgens dagvaarden om voor de strafrechter te verschijnen.

TINC zorgt voor onmiddellijke tussenkomst van de verdediging bij verdenking van een strafbaar feit, in de piketfase (de verdachte bevindt zich nog op het politiebureau) of in de voorlopige hechtenisfase (de verdachte bevindt zich al in een Penitentiaire Inrichting).

Na afronding van het strafrechtelijk onderzoek vindt de inhoudelijke behandeling bij de strafrechter plaats.

TINC staat haar cliënten bij in commune strafzaken (afpersing, deelneming criminele organisatie, diefstal, fraude, moord en doodslag, mishandeling, oplichting, verduistering, witwassen, zedendelicten), drugszaken, economisch strafrecht, jeugdstrafrecht, kort geding tegen de overheid, ontnemingszaken, schadevergoedingsprocedures, strafcassatie en verkeersstrafrecht.

Inventiviteit bij rechtsbijstand leidt tot overtuigingskracht. Fact finding is van groot belang. De strafrechtadvocaat is voortdurend op zoek naar de feiten, maar wordt bij de bewijsvergaring niet zelden tegengewerkt door politie en justitie. Het parket en de rechter blijken somtijds evenmin hulpvaardig. Dan heeft de advocaat ook nog eens te maken met onzorgvuldig uitgevoerd onderzoek door het OM. Een schijn van recht. Alertheid is geboden. Analyse van de juridische positie door een beoordeling van het bewijsmateriaal. In der Beschränkung zeigt sich der Meister. De verdachte bijstaan houdt ook in dat het defence team zich verdiept in de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene met het oog op strafuitsluitingsgronden als psychische overmacht, noodweer en noodweerexces. De strafrechtadvocaat toetst het proces voorts aan de beginselen van een behoorlijke strafrechtspleging. Veritas et aequitas, waarheid en billijkheid. Het is niet om veroordeling te doen, maar om recht te spreken.