advocatuur   

 

“… and this is battle. And battle is a highly fluid situation.”
MODERNE ADVOCATUUR, JURIDISCHE KWALITEIT, PERFORMANCE
 

tinc_wetboeken

ONDERNEMINGSRECHT

tinc

contact

tinc

Correspondentieadres

Postbus 195
3240 AD Middelharnis

 

Bezoekadres
Oudelandsedijk 24
3241 LL Middelharnis


T +31 187-712032
F +31 187-712033
M +31 6-13617819


E-mail
TINC@iTINC.nl

Website
www.iTINC.nl

Telefonisch bereikbaar elke werkdag
van 09.00 tot 17.00

BEHOORLIJK ONDERNEMINGSBESTUUR

http://www.tinc-advocatuur.nl/uploads/ondernemingsrecht.jpg

Door de juridisering van de maatschappij in het algemeen en de toename van de claimcultuur in het bijzonder is ook het juridisch bewustzijn binnen het bedrijfsleven toegenomen. Corporate governance staat in de belangstelling. Er is aandacht voor disciplines als strategie, financiën, ethiek, risicomanagement, wet- en regelgeving, reputatie en communicatie. Tegenstellingen tussen de board en het legal team moeten er echter vooral blijven. De uitdaging bestaat er in om op een constructieve wijze om te gaan met het spanningsveld tussen winstmaximalisatie en risicobeperking. TINC realiseert zich dat begrip voor elkaars professionele achtergrond en besef van elkaars verantwoordelijkheden tot synergie leidt.

Globalisering, privatisering en liberalisering zijn tendensen die ondernemers kansen bieden, maar hen ook voor uitdagingen stellen. De concurrentiestrijd moet worden aangegaan om marktaandeel te behouden. Wet- en regelgeving wijzigen voortdurend. TINC begeleidt de ondernemingsrechtelijke aspecten van uw bedrijfsactiviteiten met juridische expertise en kennis van uw branche.

Voor iedere ondernemer is samenwerking in allerlei vormen zonder meer belangrijk. Het afsluiten van contracten met handelspartners of dienstverleners, het aangaan van samenwerkingsverbanden, bij overnames en uitbreiding, fusie of herstructurering, in al deze gevallen krijgt u te maken met complexe juridische vragen. TINC heeft uitgebreide ervaring met het opstellen van contracten, het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsvormen, met het begeleiden van management buy outs, fusies, overnames en herstructureringen, alsmede met corporate governance en bestuurdersaansprakelijkheid, en aandelenperikelen.