advocatuur   

 

“… and this is battle. And battle is a highly fluid situation.”
MODERNE ADVOCATUUR, JURIDISCHE KWALITEIT, PERFORMANCE
 

tinc_wetboeken

ARBEIDSRECHT

tinc

contact

tinc

Correspondentieadres

Postbus 195
3240 AD Middelharnis

 

Bezoekadres
Oudelandsedijk 24
3241 LL Middelharnis


T +31 187-712032
F +31 187-712033
M +31 6-13617819


E-mail
TINC@iTINC.nl

Website
www.iTINC.nl

Telefonisch bereikbaar elke werkdag
van 09.00 tot 17.00

ARBEIDSRECHT

http://www.tinc-advocatuur.nl/uploads/arbeidsrecht.jpg

In het arbeidsrecht staan de advocaat verschillende acties ten dienste, ten behoeve van de werknemer en ten behoeve van de werkgever. Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied dat aan veranderingen onderhevig is en waar de belangen meestal groot zijn. Arbeidsrelaties zijn er in verschillende vormen, het aangaan van een arbeidsovereenkomst is een apart hoofdstuk, werkgever en werknemer hebben beiden rechten en verplichtingen, het ontslagrecht kent vele aspecten, bij overname van de onderneming komt het een en ander kijken. Kortom, bijstand van een arbeidsrechtelijke professional is vaak noodzaak.

Een welhaast onuitputtelijk aantal zaken betreft namelijk de verhouding werkgever-werknemer. Een kleine greep: proeftijdbeding, concurrentiekwesties, ontbindende voorwaarde, wijzigingsbeding, CAO, ondernemingsraad, loonbetaling, ziekteverwikkelingen, re-integratie, Wet verbetering poortwachter, vakantie, aansprakelijkheid voor schade, opzegverboden, opzegtermijn, kennelijk onredelijk ontslag, ontslag op staande voet, vorderingen na opzegging, ontbinding door de rechter, kantonrechtersformule, collectieve regelingen, afvloeiingsregeling, gouden handdruk, medezeggenschapsrechten, ontslag statutair directeur, vermindering van bedrijfsactiviteiten, deeltijd-WW, reorganisaties en Sociaal Plan. TINC heeft zich in het arbeidsrecht gespecialiseerd en staat zowel werkgevers als werknemers bij.

TINC speelt daarbij niet de man maar de bal. Want niet zelden lopen de gemoederen hoog op bij een arbeidsconflict. Disfunctioneren, slecht werkgeverschap, verwijten over en weer. Op zowel werkgever als werknemer wordt vaak een grote druk gelegd. Hetgeen kan leiden tot stress, overspannenheid en burn-outs. Van die ballast moeten partijen af. Het brede netwerk van TINC van onder meer psychiaters, artsen, medisch adviseurs, fysiotherapeuten en weerbaarheidtrainers verleent bijstand op niet-juridisch gebied. TINC werkt op haar beurt hard aan de arbeidsrechtelijke aangelegenheden om te komen tot constructieve oplossingen.